Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Arealtildelinger

BESTEMMELSER FOR AREALTILDELINGER

I Grønland er der fælles ejendomsret til jorden. Arealer kan således ikke købes og sælges. For at få mulighed for at bygge eller anlægge skal der udstedes en arealtildeling, som er en brugsret til jorden.

Qaasuitsup Kommunia har derfor behov for et sæt af bestemmelser som grundlag for administrationen i tildelingen af arealer og brugsret. De efterfølgende retningslinjer er et redskab for den kommunale administration og en oplysning til borgerne om rammerne for behandlingen af ansøgninger om arealtildeling.

Bestemmelserne er opbygget med generelle bestemmelser, hvor der er bestemmelser for byerne, for bygderne og for det åbne land samt med særlige bestemmelser for opstilling af containere, bådeoplag, hundehold mv.

Desuden er der et sæt standard vilkår i arealtildelinger samt et sæt generelle vilkår for arealtildelinger.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende.
Som grundlag for arealadministrationen i Qaasuitsup Kommunia gælder i øvrigt, at der altovervejende skal foreligge detaljerede bestemmelser forud for tildelingen af en endelig arealtildeling. Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Du kan søge om arealtildeling på to måder:

Ved at bruge det almindelige ansøgningsskema om arealtildeling.

Digital ansøgning om arealtildeling via http://www.nunagis.gl.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 1-5-2014