Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Containere

§ 16 Containere

16.1 Arealtildelinger til containere gives med permanent status, hvis de over-holder bestemmelserne i § 16.2-16.12.

Der er tale om minimumskrav, og der kan altid søges arealtildeling til camouflering af en container med større krav end nærværende minimumskrav.

Delområderne i byerne

16.2 A-områder til boliger.

Containere, som anvendes i boligområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.

16.3 B-områder til Havne- og erhvervsformål.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

16.4 C-områder til fælles formål.

Containere, som anvendes i centerområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.

16.5 D-områder til fritidsanlæg og friholdte områder.

Containere, som undtagelsesvist opstilles i friholdte områder, skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.6 E Særlige teknisk anvendelse.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Delområderne i bygderne

16.7 Der gælder de samme bestemmelser for alle delområdekategorier i bygderne.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i bygderne, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i bygdens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Delområderne i det åbne land

16.8 K-Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v.

Containere, kan kun undtagelsesvist opstilles i hytteområder, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.9 L-områder af særlig rekreativ karakter.

Containere, kan kun undtagelsesvist opstilles områder med særlig rekreativ karakter, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.10 M-områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk.

16.11 N-områder til teknik og infrastruktur m.v.
Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

16.12 O-områder, der friholdes
Der må ikke opstilles containere i friholdte områder i det åbne land.

16.13 Hundeholdspladser
Små containere, der anvendes som skure ved hundeholdspladserne, skal males, med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.14 Bygningsreglementet
Containere, der benyttes som bygninger eller bygningsdele, skal overholde kravene i Grønlands Bygningsreglement.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 4-4-2014