Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Det åbne land

§ 20 Det åbne land

20.1 For arealtildeling til byggeri og anlæg, der falder uden for delområdegrænser i det åbne land, skal der ved arealtildeling gennemføres en høring af eventuelle berørte myndigheder - såfremt de ønsker det evt. forud eller i forbindelse med, at der skal udarbejdes en delområdeplan i et kommuneplantillæg, samt øvrige berørte parter.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 8-1-2014