Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Klageregler

§ 13 Klageregler

13.1 Kommunalbestyrelsens afgørelse i arealsager kan ankes til Naalakkersuisut. Klager skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse. Klager kan sendes direkte til Naalakkersuisut eller indsendes til Qaasuitsup Kommunia, der videresender klager til Naalakkersuisut med bemærkninger om sagens behandling i kommunen.

13.2 Selvstyrets afgørelse i en klagesag er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Der er ikke fastsat nogen frist for en sags prøvelse ved domstolene.

13.3 Naalakkersuisut kan give en klage opsættende virkning. Det betyder, at en given tilladelse ikke kan udnyttes, før klagesagen er behandlet.

13.4 Såfremt Naalakkersuisut giver en klage opsættende virkninger er kommunalbestyrelsen forpligtet til at underrette den pågældende, der har fået en tilladelse om, at byggeriet eller foranstaltningen ikke må påbegyndes, eller skal standses, såfremt det er påbegyndt.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 8-4-2014