Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Forslag 0003-N06

0003-N06  Eqi

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 12 ha.

Bebyggelse
Delområdet friholdes for bebyggelse bortset fra mindre service bygninger og anlæg, som er nødvendige for driften af helistoppet.
Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser.

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til øvrige områder og funktioner via kørespor eller stier.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017