Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-L15

0003-L15  Skiområde nord for Qeqertarsuaq

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Særligt rekreative områder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til særligt rekreativt område med mulighed for skisporstaktiviteter samt fritidsaktiviteter af rekreativ karakter.

Eksisterende forhold
Området fremstår ubebygget i naturtilstand.

Bebyggelse
Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 15 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1,5 etage, og må ikke gives en større højde end 8 meter til kip.
Der kan opføres foreningshytter til aktiviteter tilknyttet foreningslivet. Foreningshytter må have et areal på maks. 40 m²
Turisthytter må have et areal på maks. 275 m².
Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 300 m2 afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes med snescooter og ATV-kooridorer fra Qeqertarsuaq.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017