Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-M01

0003-M01  Hundeøer ved Aasiaat

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Dyrehold og jordbrug

Anvendelse specifik
Hundeøer

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til hundeø.
I området må der kun opføres mindre bebyggelse til oplag, der relaterer sig til pleje/forsyning af hundene.

Eksisterende forhold
Området henligger i naturtilstand

Bebyggelse
Der kan alene opføre mindre bebyggelse i form af skure og lignende i tilknytning til hundehold.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca. 81 ha
Området har ingen restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder.
Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning.
Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017