Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-N02

0003-N02  Maarmorilik Mine

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Området er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer.
Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning.
Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da områderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg.
Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.

Eksisterende forhold
Området består af mineområdet
Området har et samlet areal på ca. 5712 ha

Bebyggelse
Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg.
Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v.
Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder.
Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning.
Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017