Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-O01

0003-O01  Udisponeret område

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Friholdte områder

Anvendelse specifik
Udisponeret område

Anvendelse
Området er udlagt som udisponerede områder, som karakteriseres ved uberørte eller næsten uberørte uden bebyggelse og anlæg.
Området omfatter som hovedregel en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.

Eksisterende forhold
Området henligger hovedsageligt i naturtilstand
Området har et samlet areal på ca. 6465 km²

Bebyggelse
Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg.
Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017