Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-O03

0003-O03  Vildmark

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Friholdte områder

Anvendelse specifik
Vildmark

Anvendelse
Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb

Eksisterende forhold
Området henligger hovedsageligt i naturtilstand
Området har et samlet areal på ca. 193100 km²

Bebyggelse
Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg.
Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017