Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-O03

0003-O03  Vildmark

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Friholdte områder

Anvendelse specifik
Vildmark

Anvendelse
Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb

Eksisterende forhold
Området henligger hovedsageligt i naturtilstand
Området har et samlet areal på ca. 193100 km²

Bebyggelse
Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg.
Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017