Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0900-E06

0900-E06  Dumpen

Lokation - by/bygd
Kangaatsiaq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af deponi, dagrenovationsanstalt samt affaldsforbrændingsanlæg

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2,2 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området skal vejbetjenes fra den nordlige hovedvej via en dæmning eller lignende

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der kan iht. de detaljerede bestemmelser opføres skrot- og dagrenovation samt forbrændingsanlæg. Dette må kun ske i fobindelse med områdets anvendelse til renoplads. Der kan, efter retningslinjer udarbejdet i en delområdeplan, indrettes areal til henstilling af kommunalt materiel og anden entreprenørmateriel

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017