Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0900-E07

0900-E07  Dumpen

Lokation - by/bygd
Kangaatsiaq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af deponi, dagrenovationsanstalt samt affaldsforbrændingsanlæg

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1,5 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området skal vejbetjenes fra den østlige hovedvej, via en ny vej ved kirkegården i delområde D04.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der kan iht. de detaljerede bestemmelser opføres skrot- og dagrenovation samt forbrændingsanlæg. Dette må kun ske i forbindelse med områdets anvendelse til renoplads. Der kan, efter retningslinjer udarbejdet i en delområdeplan, indrettes areal til henstilling af kommunalt materiel og anden entreprenørmateriel

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017