Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0902-E02

0902-E02  Natrenovationen

Lokation - by/bygd
Attu

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha

Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse i området

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

Særlige bestemmelser
Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning og sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017