Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0905-E02

0905-E02  Dumpen

Lokation - by/bygd
Iginniarfik

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldshåndtering og kan anvendes indtil nyt område syd for bygden er anlagt og kan tages i brug.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017