Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1000-A09

1000-A09  Edvard Johansenip Aqq.

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Åben-lav boligbebyggelse

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 3 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Killerpaat, Sissakkooriaq og Edvard Johansenip Aqq.

Fredede og bevaringsværdige træk
B-396 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Området mellem bygning nr. B-61/B-62, B-453 og B-1047 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017