Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1000-B21

1000-B21  Nyt erhvervsområde i det sydvestlige Aasiaat

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Erhvervs- og havneområder

Anvendelse specifik
Erhvervsområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 5000 m².

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldningen skal efterlades på vandret plan.

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 900 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017