Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1000-C08

1000-C08  Inussunnguaq

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af forsamlingshus o.l. samt enkelte boliger

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 3 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved sanering af ældre boliger i området, kan en større restrummelighed opnås

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Frederik Lyngesvej, Sanipik, Imilersuup Aqqutaa og Inussunnguaq

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.

Særlige bestemmelser
Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området. Området omkring forsamlingshuset skal friholdes for bebyggelse og bevares i naturtilstand

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017