Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1100-D06

1100-D06  Bevaringsområdet

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Friholdt område

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af bevaringsområde

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 5 ha

Bebyggelse
Området kan ikke bebygges

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Gl. Kirkevej og Poul Egedesvej

Fredede og bevaringsværdige træk
B-4 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum
B-2, B-3, B-5, B-7, B-8, B-18, B-50, B-51, B-69 og B-257 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Det fugtige skråningsareal i midten af området skal henligge som rekreativt fælles friareal

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017