Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1100-E01

1100-E01  Tankanlægget

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 4 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Tankanlæg må opføres med en maksimal højde på 30 m

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Margrethevej

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen

Særlige bestemmelser
Der må ikke henkastes affald, olieprodukter eller byggematerialer i havet omkring Quilik. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017