Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-A06

1200-A06  Illumiut

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Blandet bolig

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 12 ha

Bebyggelse
I detailområde A6.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I detailområde A6.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage, etageboligbebyggelse kan opføres i op til 2½ etage

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Illumiut, Jørgen Sverdripip Aqqutaa og Qupaloraarsuk

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017