Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-A12

1200-A12  Boliger ved Nammaarfik

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Tæt-lav boligbebyggelse

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af 2-etagers boligblok eller rækkehus udlagt til beboelsesejendom bestående af lejligheder.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fæl-les offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på ca. 1.200 m2.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.

Restrummelighed
Der kan opføres bebyggelse inden for det på bilag 1 viste byggefelt.

Området har en restrummelighed på 8 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemulig–hed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes ad Hafnarfjödur'ip Aqq.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

Hafnarfjödur-ip Aqquserna er omfattet af 10 m vejbyggelinje, som vist på Bilag 1.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 27-8-2018