Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-A16

1200-A16  Nammaarfik

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Etageboligbebyggelse

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2 ha

Bebyggelse
I detailområde A kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I delområde B kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Nammaarfik

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017