Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-A32

1200-A32  Boligområde syd for drikkevandssøen

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Blandet bolig

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med blandet boligbebyggelse i form af tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse.
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 6,4 ha

Bebyggelse
Området inddeles i to detailområder:
I detailområde I kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager.
I detailområde II kan ny bebyggelse opføres i op til 4 etager.

Betalingsvedtægt Link

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 120 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut.
Der reserveres areal til ny vej i området med vejudlæg i 7 meters bredde, som vist i princippet på kortbilag 1.
Der skal sikres areal til vandresti gennemområdet, som vist i princippet på bilag 1.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 5-11-2018