1200-C14  Qullissat kirken

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa

Fredede og bevaringsværdige træk
B-987 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygning. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares