Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-C16

1200-C16  Centerområde ved Stenbruddet

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af indkvarterings-, kontor- og kantine faciliteter.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage.

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zo-ner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en ko-nisk flade og dels af ind- og ud-flyvningsflader i banens forlæn-gelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må an-lægges over kote 67,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017