Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-C17

1200-C17  Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq.

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed, hotel og boliger.

Ved nybyggeri eller ændret anvendelse af bebyggelse langs med Kussangajannguaq gælder, at stueplan kun må anvendes til publikumsorienterede funktioner som butikker, caféer, restauranter, hoteller, vandrehjem, turistoperatører, frisører o.l.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 13 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager.
På udvalgte placeringer i detailområde C17.1 og C17.5 kan ny bebyggelse opføres i op til 5 etager.
I detailområde C17.4 kan ny bebyggelse opføres i op til 6 etager.
I detailområde C17.6 må ny bebyggelse opføres i op til 1 etage.

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 1000 m2.
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq og Kaaleeraq Poulsenip Aqq.

Fredede og bevaringsværdige træk
B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-750, B-963 og B-964 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

Særlige bestemmelser
Tilbygninger til eksisterende bygninger skal tilpasses den eksisterende bygnings udtryk og formsprog

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 11-1-2018