Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-D02

1200-D02  Hundeområde ved Mathias Storchip Aqqutaa og Sermermiut Aqqutaa

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Friholdt område

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepladser.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 16,5 ha

Bebyggelse
Der kan etableres mindre nye bebyggelser og anlæg, såsom skure o.lign., som led i den rekreative benyttelse i tilknytning til områdets anvendelse.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa og Sermermiut Aqqutaa.

Mathias Storchip Aqqutaa er omfattet af en 10 m vejbyggelinje (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.

Sermermiut Aqqutaa er omfattet af en 7,5 m vejbyggelinje (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 10-4-2018