Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1204-E01

1204-E01  Dumpen

Lokation - by/bygd
Ilimanaq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1 ha

Bebyggelse
Delområdet friholdes for bebyggelse ud over det til funktionen hørende.
Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere dumpfunktionen.
Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ved arealtildelinger til dump skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017