Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1400-A05

1400-A05  Jensi Ajoqip Aqquserna

Lokation - by/bygd
Qeqertarsuaq

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Åben-lav boligbebyggelse

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 7 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Ingen bygningsdele, excl. skorstene, må være højere end kote 40,0

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Qaqqaq, Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna og Elistbap Aqquserna

Fredede og bevaringsværdige træk
B-34 og B-69 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017