Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1400-C06

1400-C06  Magnetisk Oberservatorium

Lokation - by/bygd
Qeqertarsuaq

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af byggeri for Magnetisk og Seismisk Observatorium

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 4 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i 1 etage

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Ammassavinnguaq

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med radius 100 meter målt fra centrum i det såkaldte ''Absolut-hus”.
Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat som en cirkel med en afstand på 25 meter fra observatoriets fire bygninger

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017