Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1400-D08

1400-D08  Aquutaasaq

Lokation - by/bygd
Qeqertarsuaq

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Fritidsanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlæg-ges til rekreativt område i form af fælles friarealer og fritidsanlæg.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 14 ha

Bebyggelse
Der kan etableres bebyggelse/anlæg som led i områdets anvendelse til fritidsanlæg

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 20.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige ud formning. Når ovenstående byggemulig–heder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Biiniap Aqq.og Ammassavinnguaq

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017