Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1400-E07

1400-E07  Kangillersuit

Lokation - by/bygd
Qeqertarsuaq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Infrastrukturanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af heliport

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til med en maksimal højde på 8,0 m. Der må ikke bygges i zone I og zone II

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Høje Tåstrupip Aqquserna

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017