Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1403-C02

1403-C02  Illumiut

Lokation - by/bygd
Kangerluk

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentligt administration og institutioner

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 10 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 15 boliger og 10.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Området må først udbygges, når delområde C1 er fuldt udbygget

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017