Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1500-A12

1500-A12  Ny bebyggelsesplan til boligområde A12

Lokation - by/bygd
Uummannaq

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Blandet bolig

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 12 ha.

Bebyggelse
Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager svarende til én etage med udnyttet tagetage og med en maksimal højde på 6,5 meter.

Restrummelighed
Detailområde A12.1 har en restrummelighed på op til 36 boliger, afhængig af bebyggelsens endelige udformning.

Detailområde A12.2 har en restrummelighed på op til 15 boliger, afhængig af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra en videreførsel af Tatsip Akuanut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Delområdets veje er omfattet af vejbyggelinjer på henholdsvis 5 m og 10 m målt fra vejmidten.

Særlige bestemmelser
Friarealer kan indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 27-8-2018