Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1500-D08

1500-D08  Tasersuaq

Lokation - by/bygd
Uummannaq

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Friholdt område

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1159 ha

Bebyggelse
Området kan ikke bebygges

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen.
Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen.
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet.
Området er omfattet af spærrezone for kystradiosender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 55 meter fra centrum af sendemasten
Området er omfattet af spærrezonen for skibsradiomodtager. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 400 meter fra centrum af den kegleformede modtagerantenne ved B-294
Området er omfattet af spærrezonen for locatorsender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 100 meter fra centrum af sendemasten ved B-432.
Området er omfattet af spærrezonen for radiofonisender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 200 meter fra centrum af sendebygningerne B-750 og B-749 for radioudsendelse på mellembølgebåndet

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017