Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1500-E01

1500-E01  Elværket

Lokation - by/bygd
Uummannaq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres med en maksimal højde på 35,0 m

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017