Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1501-C03

1501-C03  Aqqullugiaasakassak

Lokation - by/bygd
Niaqornat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af forsynings- og serviceområde

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017