Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1505-C01

1505-C01  Atuarfik Pilerfik/kirken

Lokation - by/bygd
Ukkusissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 6 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

Særlige bestemmelser
Eksisterende boliger kan tillades renoveret, mens nyopførsler henvises til delområde A1 og A2

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017