Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1600-C05

1600-C05  Niuertup Ottup Aqquserna

Lokation - by/bygd
Upernavik

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af museumsvirksomhed og hertil knyttede funktioner samt serviceformål

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2 ha

Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse i området

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Niuertup Ottup Aqquserna og Iliveqarfitoqqap Aqq.

Fredede og bevaringsværdige træk
B-3, B-11, B-12, B-14, B-98 og B-99 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum.
Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område).

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter.

Særlige bestemmelser
Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017