Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1601-E03

1601-E03  Nyt helistop

Lokation - by/bygd
Upernavik Kujalleq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Infrastrukturanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktuanlæg i form af ny helistop.
Placering er ikke afklaret fra Mittarfeqarfiit’s side, og der er ikke afsat midler til flytning af helistop.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha

Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse i området

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Området er reserveret til eventuel flytning af helistoppet

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017