Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1603-B03

1603-B03  Jollehavnen

Lokation - by/bygd
Aappilattoq

Formål
Erhvervs- og havneområder

Anvendelse specifik
Erhvervs- og havneområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m. Der kan etableres mole/kajanlæg mod Qeqertannguaq

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 300 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger
Den eksisterende restrummelighed forbeholdes opførelse af et nyt bådværksted.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017