Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1701-E02

1701-E02  Dumpen

Lokation - by/bygd
Savissivik

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads og affaldsforbrændningsanlæg

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017