Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Nutaarmiut/Ikerasarssuk

Nutaarmiut ligger ca. 91 km nord for Upernavik på en ø i Baffin Bugten af samme navn. Det grønlandske navn betyder "menneskene på det nye sted". Ca. 1 km nord for Nutaarmiut ligger bygden Ikerasaarsuk, på en lille smal ø, der er adskilt fra Nutaarmiut af et smalt sund. Ikerasarssuk betyder "det ejendommelige sund". Der bor kun 6 indbyggere i Ikerasarssuk og 26 indbyggere i Nutaarmiut (pr. 1/2 2013) og tilsammen udgør de det mindste bosted i Upernavik-distriktet.

På baggrund af det lave indbyggertal samt den korte afstand imellem de to bygder, er Nutaarmiut og Ikerasaarssuk planlagt under ét.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges tilpasset udviklingen. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde. Er-hvervsudviklingen skal primært sikre og styrke fisker- og fangererhvervet. Bygderne skal stadig kunne fungere som godt bosted for indbyggerne. Fiskefabrikken kan tænkes med i bygdernes liv eller fungere som selvstændig enhed i tilknytning til bygderne.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Nutaarmiut har været jævnt faldende siden 1980, hvor der var 75 indbyggere. I Ikerasarssuk har befolkningstallet ligeledes været kraftigt faldende, fra 17 indbyggere i 2000, til kun 6 indbyggere i dag. Befolkningen har været særligt berørt af lukningen af Upernavik Seafood A/S's produktionshal. Boligstanden består udelukkende af enfamiliehuse.

Bebyggelsesstrukturen i både Nutaarmiut og Ikerasarssuk er meget spredt, og der er rigelig rummelighed til yderligere byudvikling. Konkret vurderes restrummeligheden at være i alt ca. 65 boliger i de to bygder.

Erhverv og havn

Det primære erhverv i Nutaarmiut og Ikerasarssuk er fiskeri og fangst af hellefisk og sæl, men bygderne har intet decideret havneanlæg. Der er udlagt et mindre område til erhvervs- og havneformål i den sydlige del af Nutaarmiut.

Beskæftigelsen er primært orienteret omkring fangst og fiskeri, men også jobs relateret til bygdens servicefaciliteter og en smule turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne i Upernavik-distriktet ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 24.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Der er hverken helistop eller veje i bygderne. Transport sker med skib, hundeslæde eller snescooter.

Bygderne har ingen vandforsyning og kloakering. Gråt spildevand udledes således på terræn. Dumpen er placeret nord for Nutaarmiut, hvor affald brændes i det fri, mens natrenovation deponeres i havet fra enten den nyere natrenovationsrampe eller et etableret rør. En del anbringes dog ved dumpen. El- og varmeforsyning varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Servicefunktionerne i Nutaarmiut tæller en kirke, et bygdebibliotek, skole samt filialkontor. Der findes ingen butik eller sundhedsfaciliteter i bygden, ligesom der heller ikke er børnepasningsordning. Der er ingen servicefunktioner i Ikerasarssuk.

Uddannelse

Folkeskolen, Nutaarmiut Atuarfiat, har ca. 4 elever på 1. – 7. klassetrin.

Kultur og fritid

Kirken danner rammen om de sociale og kulturelle aktiviteter i Nutaarmiut og Ikerasarssuk. Der findes ingen øvrige organiserede fritidstilbud.

Der er endvidere ikke udpeget bevaringsværdige bygninger i hverken Nutaarmiut eller Ikerasarssuk.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017