BY- OG BYGDEPLANER DET ÅBNE LAND AREALTILDELINGER VISION OG HOVEDSTRUKTUR SE UDSKRIFT AF PLANEN SOM PDF  LÆSEVEJLEDNING

 

HØRINGER Kommuneplantillæg Dispensationer Projektansøgniner

 

"Kommunalbestyrelsen har vedtaget Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommune. Kommuneplanen bygger videre på de gode og afklarende diskussioner, som blev ført i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 2020."