Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Hvad er en kommuneplan?

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen, og lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

  • En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling
  • En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og disponeringen af det åbne land.
  • Overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder
  • Bestemmelser for arealtildeling

De overordnede bestemmelser kan suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage en løbende ajourføring af kommuneplanen, og hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse:

 l_nr_17-2010_dk.pdf (64.6 KB)

Vejledninger:

  arealer_udlagt_til_off._formaal.pdf (198 KB)

 tilbagetagelse_af_arealer.pdf (251.7 KB)

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 5-5-2016