Hvad er en kommuneplan?

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen, og lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

De overordnede bestemmelser kan suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage en løbende ajourføring af kommuneplanen, og hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse:

 l_nr_17-2010_dk.pdf (64.6 KB)

Vejledninger:

  arealer_udlagt_til_off._formaal.pdf (198 KB)

 tilbagetagelse_af_arealer.pdf (251.7 KB)