Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Velkommen

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. marts 2014 vedtaget Kommuneplan 2014-26 endeligt. Kommuneplanen beskriver vores vision og målsætninger for udviklingen af kommunen de næste 12 år, frem til 2026.

Kommuneplanen er den første kommuneplan for Qaasuitsup Kommune, og den forener de planer, der var gældende for de 8 tidligere kommuner. Afsættet og det fælles udgangspunkt blev vedtaget i Planstrategi 2020, hvor den følgende vision blev vedtaget for hele kommunen:

I Qaasuitsup Kommunia er der plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling.

I respekt for vores livsgrundlag – den storslåede natur, de naturlige ressourcer, den unikke kultur – skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en bæredygtig moderne udvikling og hinanden.

Visionen har sloganet: Plads til at leve.

Den endelige udgave af Kommuneplan 2014-26 er offentligt bekendtgjort den 1. maj 2014.

Hvis du ikke mener Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelserne i planen kan du frem til 26. juni 2014 sende din klage til Qaasuitsup Kommunia, der videresender klagen til Naalakkersuisut.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 5-5-2016