Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Målsætninger

Fra vision til handling

Alle kommunens politikker og indsatser skal sigte mod at realisere visionen og afspejle kommunens fire kerneværdier: Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed. Det gælder også for kommuneplanen.

Kommuneplanen skal indeholde målsætninger for den fremtidige udvikling og arealanvendelse. For hvert indsatsområde er der således opstillet en række mål, som kan iværksættes gennem den fysiske planlægning. Det er disse mål Kommunalbestyrelsen vil arbejde ud fra i planperioden frem til 2026.

I planstrategien blev der udpeget 10 strategiske indsatsområder, med stor betydning for at sikre en gunstig og hensigtsmæssig udvikling af Qaasuitsup Kommunia og som udgør grundlaget for prioriteringer og beslutninger i planperioden:

 • Erhvervsudvikling
 • Uddannelse
 • Bosætning og gode boliger
 • Kultur og identitet
 • Tryghed og det gode liv
 • Sundhed og forebyggelse
 • Infrastruktur
 • Klima, miljø og natur
 • Kulturarv
 • IT, demokrati og dialog

Mange af indsatsområderne har direkte sammenhæng med den fysiske planlægning, mens andre typisk ligger inden for kommunens andre arbejdsområder. Det er imidlertid vigtigt at huske, at for at løse de opgaver og imødekomme de udfordringer, som Qaasuitsup Kommunia står overfor, er det nødvendigt at arbejde helhedsorienteret og på tværs af kommunens forskellige forvaltninger og fagområder.

Forvaltning af forhold der reguleres af anden lovgivning

 Qaasuitsup Kommunia udarbejder lovbestemte og formålstjenelige regulativer, vedtægter og bekendtgørelser for flere forskellige emner, der enten ikke indgår i kommuneplanen eller som delvist indgår. I begge tilfælde skal disse emner koordineres med kommuneplanen, især deres fysiske dimension og arealforhold. Ofte omhandler disse emner det der er mellem husene i vores byer og bygder.

I den kommende planperiode forventes det således, at der bl.a. skal udarbejdes:

 • En plan for de rekreative områder, som omfatter, legepladser, grønne og friholdte områder mv. Dette vil ske ved en løbende justering af kommuneplanen gennem tillæg.
 • I forbindelse med udarbejdelse af hundevedtægt skal de allerede udlagte hundeområder, og områder der anvendes til hundehold, implementeres i kommuneplanen, med udlæg af hensigtsmæssige og brugsmæssigt forsvarlige områder.
 • I forbindelse med udarbejdelse af regulativ for bådoplag skal der udpeges arealer i eksisterende delområder og udlægges nye delområder, hvor der kan ske oplag af både.
 • I henhold til bekendtgørelsen om anvendelse af motoriserede befordringsmidler, skal der i et kommunalt regulativ udpeges transportkorridorer og /eller kørerzoner i det åbne land, som skal koordineres med beskyttelsesinteresser og særligt følsomme områder.

 

 

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 2-6-2014