Målsætninger

Fra vision til handling

Alle kommunens politikker og indsatser skal sigte mod at realisere visionen og afspejle kommunens fire kerneværdier: Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed. Det gælder også for kommuneplanen.

Kommuneplanen skal indeholde målsætninger for den fremtidige udvikling og arealanvendelse. For hvert indsatsområde er der således opstillet en række mål, som kan iværksættes gennem den fysiske planlægning. Det er disse mål Kommunalbestyrelsen vil arbejde ud fra i planperioden frem til 2026.

I planstrategien blev der udpeget 10 strategiske indsatsområder, med stor betydning for at sikre en gunstig og hensigtsmæssig udvikling af Qaasuitsup Kommunia og som udgør grundlaget for prioriteringer og beslutninger i planperioden:

Mange af indsatsområderne har direkte sammenhæng med den fysiske planlægning, mens andre typisk ligger inden for kommunens andre arbejdsområder. Det er imidlertid vigtigt at huske, at for at løse de opgaver og imødekomme de udfordringer, som Qaasuitsup Kommunia står overfor, er det nødvendigt at arbejde helhedsorienteret og på tværs af kommunens forskellige forvaltninger og fagområder.

Forvaltning af forhold der reguleres af anden lovgivning

 Qaasuitsup Kommunia udarbejder lovbestemte og formålstjenelige regulativer, vedtægter og bekendtgørelser for flere forskellige emner, der enten ikke indgår i kommuneplanen eller som delvist indgår. I begge tilfælde skal disse emner koordineres med kommuneplanen, især deres fysiske dimension og arealforhold. Ofte omhandler disse emner det der er mellem husene i vores byer og bygder.

I den kommende planperiode forventes det således, at der bl.a. skal udarbejdes: