Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Tryghed og det gode liv

Tryghed er et vigtigt fundament for læring, udvikling og et godt liv. Tryghed er oftest forbundet med familie og venner, men omgivelserne og de fysiske rammer har også stor betydning. Derfor er det vigtigt, at vores bosteder er indrettet, så alle naturligt indgår i det daglige byliv og ingen går tabt eller isoleres fra fællesskabet. 

Målsætninger

  • Qaasuitsup Kommunia vil sætte fokus på tryghed i den fysiske planlægning ved at indtænke gode trygge rammer for kommunens borgere, uanset hvor de bor.
  • Gode mødesteder ude og inde fremmer fællesskabet og giver tryghed. Det skal derfor sikres, at der i bostederne er kvalitetsfyldte torve, pladser, forsamlingshuse o.l. hvor borgerne kan mødes på tværs af generationerne.
  • Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at vores børn og de unge er trygge og glade – f.eks. ved etablering af gode og tidssvarende legepladser og forskellige former for aktivitetsområder til sport, motion og naturoplevelser.
  • Tryghed skal indgå som en naturlig parameter bl.a. i forhold til indretning af boligområder, fællesområder, stisystemer, skoleveje mv. 
  • Boligudbuddet skal indrettes, så det er muligt at bo i sit lokalområde hele livet – det skaber tryghed.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 21-1-2014